โรคที่พบในผู้แสวงบุญชาวไทยมุสลิม รับบริการ ณ สำนักงานแพทย์เพื่อกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ประเทศซาอุดิอาระเบีย
ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2562

หน่วยมักกะฮฺ

ลำดับ
DX
จำนวนคน
1
Respiratory Diseases
46
2
URI / Pharyngitis
3872
3
COPD
97
4
Asthma
52
5
Pneumonia
23
6
Masculo-Skeletal Diseases
36
7
Myalgia
624
8
OA knee
91
9
Disc herniation
13
10
Fatigue
36
11
Cardio-Vascular Diseases
2
12
HT
114
13
CHF
10
14
Acute myocardial infarction
5
15
IHD
8
16
E.N.T Diseases
3
17
Tonsillitis
3
18
Otitis media
6
19
Sinusitis
18
20
Otitis externa
2
21
Dyspnea
12
22
Chest pain
1
23
Skin Diseases
4
24
Dermatitis
111
25
Herpes zoster
10
26
Cellulitis / Abscess
38
27
Tenia
12
28
Gastro intestinal Diseases
5
29
Dyspepsia/PU
141
30
Abdominal pain
5
31
Diarrhea
39
32
Vomitting
4
33
Eye/ Mouth Diseases
7
34
Conjunctivitis
68
35
Dental carries
29
36
Apthous ulcer
19
37
Genito Urinary Diseases
3
38
Cystitis
23
39
UC/RC
6
40
Urinary incontinence
10
41
Endocrine Diseases
1
42
DM
54
43
DKA
1
44
Headache
18
45
dizziness
108
46
Fever
6
47
Vertigo
9
48
Wound, Fractures, Burns
2
49
Wound
56
50
Burns
6
51
DM foot
3
52
Bleeding per Vg
5
53
dysmenorrhea
5
54
Anxiety
12
55
Psychosis
3

 


โรคที่พบในผู้แสวงบุญชาวไทยมุสลิม รับบริการ ณ สำนักงานแพทย์เพื่อกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ประเทศซาอุดิอาระเบีย
ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฏาคม 2562


หน่วยมาดีนะห์

ลำดับ
DX
จำนวนคน