โรคที่พบในผู้แสวงบุญชาวไทยมุสลิม ที่มารับบริการ ณ สำนักงานแพทย์เพื่อกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ประเทศซาอุดิอาระเบีย
ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2561

หน่วยมักกะฮฺ

ลำดับ
DX
จำนวนคน
1
Respiratory Diseases
46
2
URI / Pharyngitis
3872
3
COPD
97
4
Asthma
52
5
Pneumonia
23
6
Masculo-Skeletal Diseases
36
7
Myalgia
624
8
OA knee
91
9
Disc herniation
13
10
Fatigue
36
11
Cardio-Vascular Diseases
2
12
HT
114
13
CHF
10
14
Acute myocardial infarction
5
15
IHD
8
16
E.N.T Diseases
3
17
Tonsillitis
3
18
Otitis media
6
19
Sinusitis
18
20
Otitis externa
2
21
Dyspnea
12
22
Chest pain
1
23
Skin Diseases
4
24
Dermatitis
111
25
Herpes zoster
10
26
Cellulitis / Abscess
38
27
Tenia
12
28
Gastro intestinal Diseases
5
29
Dyspepsia/PU
141
30
Abdominal pain
5
31
Diarrhea
39
32
Vomitting
4
33
Eye/ Mouth Diseases
7
34
Conjunctivitis
68
35
Dental carries
29
36
Apthous ulcer
19
37
Genito Urinary Diseases
3
38
Cystitis
23
39
UC/RC
6
40
Urinary incontinence
10
41
Endocrine Diseases
1
42
DM
54
43
DKA
1
44
Headache
18
45
dizziness
108
46
Fever
6
47
Vertigo
9
48
Wound, Fractures, Burns
2
49
Wound
56
50
Burns
6
51
DM foot
3
52
Bleeding per Vg
5
53
dysmenorrhea
5
54
Anxiety
12
55
Psychosis
3

 


โรคที่พบในผู้แสวงบุญชาวไทยมุสลิม ที่มารับบริการ ณ สำนักงานแพทย์เพื่อกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ประเทศซาอุดิอาระเบีย
ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฏาคม 2561


หน่วยมาดีนะห์

ลำดับ
DX
จำนวนคน
1
URI / Pharyngitis
257
2
COPD
1
3
Asthma
4
4
Pneumonia
1
5
Masculo-Skeletal Diseases
1
6
Myalgia
25
7
OA knee
1
8
Disc herniation
1
9
Fatigue
5
10
HT
2
11
Tonsillitis
1
12
Otitis media
1
13
Sinusitis
1
14
Dyspnea
3
15
Dermatitis
8
16
Cellulitis / Abscess
5
17
Dyspepsia/PU
9
18
Diarrhea
8
19
Vomitting
1
20
Conjunctivitis
10
21
Dental carries
4
22
Cystitis
3
23
UC/RC
1
24
Renal failure
1
25
Urinary incontinence
3
26
DM
7
27
Headache
2
28
dizziness
8
29
Vertigo
5
30
Wound
6
31
DM foot
1
32
Anxiety
1
33
Depressive
1