สถิติผู้ป่วยนอก ประจำวันที่ 27/01/2022 รวม 0 คน ชาย 0 คน หญิง 0 คน
รวมทั้งหมดตั้งแต่เปิดบริการ รวม 389 คน ชาย 259 คน หญิง 130 คน
  สถิติผู้ป่วยใน ประจำวันที่ 27/01/2022 รวม 0 คน ชาย 0 คน หญิง 0 คน
รวมทั้งหมดตั้งแต่เปิดบริการ รวม 11 คน ชาย 9 คน หญิง 2 คน
  สถิติผู้ป่วยที่ส่งต่อ ประจำวันที่ 27/01/2022 รวม 0 คน ชาย 0 คน หญิง 0 คน
รวมทั้งหมดตั้งแต่เปิดบริการ รวม 2 คน ชาย 2 คน หญิง 0 คน
  สถิติการเสียชีวิต ประจำวันที่ 27/01/2022 รวม 0 คน ชาย 0 คน หญิง 0 คน
รวมทั้งหมดตั้งแต่เปิดบริการ รวม 0 คน ชาย 0 คน หญิง 0 คน