สถิติผู้ป่วยนอก ประจำวันที่ 19/07/2018 รวม 0 คน ชาย 0 คน หญิง 0 คน
รวมทั้งหมดตั้งแต่เปิดบริการ รวม 0 คน ชาย 0 คน หญิง 0 คน
  สถิติผู้ป่วยใน ประจำวันที่ 19/07/2018 รวม 0 คน ชาย 0 คน หญิง 0 คน
รวมทั้งหมดตั้งแต่เปิดบริการ รวม 0 คน ชาย 0 คน หญิง 0 คน
  สถิติผู้ป่วยที่ส่งต่อ ประจำวันที่ 19/07/2018 รวม 0 คน ชาย 0 คน หญิง 0 คน
รวมทั้งหมดตั้งแต่เปิดบริการ รวม 0 คน ชาย 0 คน หญิง 0 คน
  สถิติการเสียชีวิต ประจำวันที่ 19/07/2018 รวม 0 คน ชาย 0 คน หญิง 0 คน
รวมทั้งหมดตั้งแต่เปิดบริการ รวม 0 คน ชาย 0 คน หญิง 0 คน