สถิติผู้ป่วยนอก ประจำวันที่ 08/08/2020 รวม 0 คน ชาย 0 คน หญิง 0 คน
รวมทั้งหมดตั้งแต่เปิดบริการ รวม 7212 คน ชาย 3415 คน หญิง 3797 คน
  สถิติผู้ป่วยใน ประจำวันที่ 08/08/2020 รวม 0 คน ชาย 0 คน หญิง 0 คน
รวมทั้งหมดตั้งแต่เปิดบริการ รวม 173 คน ชาย 89 คน หญิง 84 คน
  สถิติผู้ป่วยที่ส่งต่อ ประจำวันที่ 08/08/2020 รวม 0 คน ชาย 0 คน หญิง 0 คน
รวมทั้งหมดตั้งแต่เปิดบริการ รวม 38 คน ชาย 28 คน หญิง 10 คน
  สถิติการเสียชีวิต ประจำวันที่ 08/08/2020 รวม 0 คน ชาย 0 คน หญิง 0 คน
รวมทั้งหมดตั้งแต่เปิดบริการ รวม 3 คน ชาย 2 คน หญิง 1 คน