สถิติผู้ป่วยนอก ประจำวันที่ 23/08/2019 รวม 23 คน ชาย 14 คน หญิง 9 คน
รวมทั้งหมดตั้งแต่เปิดบริการ รวม 6463 คน ชาย 3059 คน หญิง 3404 คน
  สถิติผู้ป่วยใน ประจำวันที่ 23/08/2019 รวม 1 คน ชาย 0 คน หญิง 1 คน
รวมทั้งหมดตั้งแต่เปิดบริการ รวม 146 คน ชาย 78 คน หญิง 68 คน
  สถิติผู้ป่วยที่ส่งต่อ ประจำวันที่ 23/08/2019 รวม 0 คน ชาย 0 คน หญิง 0 คน
รวมทั้งหมดตั้งแต่เปิดบริการ รวม 35 คน ชาย 27 คน หญิง 8 คน
  สถิติการเสียชีวิต ประจำวันที่ 23/08/2019 รวม 0 คน ชาย 0 คน หญิง 0 คน
รวมทั้งหมดตั้งแต่เปิดบริการ รวม 3 คน ชาย 2 คน หญิง 1 คน