สถิติผู้ป่วยนอก ประจำวันที่ 16/06/2019 รวม 0 คน ชาย 0 คน หญิง 0 คน
รวมทั้งหมดตั้งแต่เปิดบริการ รวม 6181 คน ชาย 2956 คน หญิง 3225 คน
  สถิติผู้ป่วยใน ประจำวันที่ 16/06/2019 รวม 0 คน ชาย 0 คน หญิง 0 คน
รวมทั้งหมดตั้งแต่เปิดบริการ รวม 124 คน ชาย 68 คน หญิง 56 คน
  สถิติผู้ป่วยที่ส่งต่อ ประจำวันที่ 16/06/2019 รวม 0 คน ชาย 0 คน หญิง 0 คน
รวมทั้งหมดตั้งแต่เปิดบริการ รวม 30 คน ชาย 21 คน หญิง 9 คน
  สถิติการเสียชีวิต ประจำวันที่ 16/06/2019 รวม 0 คน ชาย 0 คน หญิง 0 คน
รวมทั้งหมดตั้งแต่เปิดบริการ รวม 6 คน ชาย 4 คน หญิง 2 คน