สถิติผู้ป่วยนอก ประจำวันที่ 04/07/2022 รวม 38 คน ชาย 18 คน หญิง 20 คน
รวมทั้งหมดตั้งแต่เปิดบริการ รวม 521 คน ชาย 208 คน หญิง 313 คน
  สถิติผู้ป่วยใน ประจำวันที่ 04/07/2022 รวม 0 คน ชาย 0 คน หญิง 0 คน
รวมทั้งหมดตั้งแต่เปิดบริการ รวม 16 คน ชาย 8 คน หญิง 8 คน
  สถิติผู้ป่วยที่ส่งต่อ ประจำวันที่ 04/07/2022 รวม 0 คน ชาย 0 คน หญิง 0 คน
รวมทั้งหมดตั้งแต่เปิดบริการ รวม 3 คน ชาย 1 คน หญิง 2 คน
  สถิติการเสียชีวิต ประจำวันที่ 04/07/2022 รวม 0 คน ชาย 0 คน หญิง 0 คน
รวมทั้งหมดตั้งแต่เปิดบริการ รวม 0 คน ชาย 0 คน หญิง 0 คน