สถิติผู้ป่วยนอก ประจำวันที่ 29/09/2023 รวม 0 คน ชาย 0 คน หญิง 0 คน
รวมทั้งหมดตั้งแต่เปิดบริการ รวม 8576 คน ชาย 3732 คน หญิง 4844 คน
  สถิติผู้ป่วยใน ประจำวันที่ 29/09/2023 รวม 0 คน ชาย 0 คน หญิง 0 คน
รวมทั้งหมดตั้งแต่เปิดบริการ รวม 269 คน ชาย 117 คน หญิง 152 คน
  สถิติผู้ป่วยที่ส่งต่อ ประจำวันที่ 29/09/2023 รวม 0 คน ชาย 0 คน หญิง 0 คน
รวมทั้งหมดตั้งแต่เปิดบริการ รวม 69 คน ชาย 45 คน หญิง 24 คน
  สถิติการเสียชีวิต ประจำวันที่ 29/09/2023 รวม 0 คน ชาย 0 คน หญิง 0 คน
รวมทั้งหมดตั้งแต่เปิดบริการ รวม 17 คน ชาย 12 คน หญิง 5 คน